וואלה! מזג אויר
ראשי חדשות ספורט סלבס אחר
בחר עיר בישראל:
ממטרים עד ממטרים כבדים
תל אביב
ממטרים עד ממטרים כבדים
16° | 14°
גובה הגלים:
ים תיכון + 60-120
כיוון הרוח:
דר' מערבית עד מערבית + 20-35 קמ"ש
עוד במזג אויר!
| |