וואלה! מזג אויר
ראשי חדשות ספורט סלבס אחר
בחר עיר בישראל:
ממטרים קלים
תל אביב
ממטרים קלים
28° | 22°
גובה הגלים:
ים תיכון + 60-120
כיוון הרוח:
צפ' מערבית עד צפונית + 15-30 קמ"ש
עוד במזג אויר!
| |