וואלה! מזג אויר
ראשי חדשות ספורט סלבס אחר
בחר עיר בישראל:
ממטרים פזורים
תל אביב
ממטרים פזורים
24° | 18°
גובה הגלים:
ים תיכון + 60-120
כיוון הרוח:
מערבית + 20-35 קמ"ש
עוד במזג אויר!
| |