וואלה! מזג אויר
ראשי חדשות ספורט סלבס אחר
בחר עיר בישראל:
ממטרים מקומיים
תל אביב
ממטרים מקומיים
20° | 12°
גובה הגלים:
ים תיכון + 60-120
כיוון הרוח:
דרומית עד מערבית + 15-50 קמ"ש
עוד במזג אויר!
| |