וואלה! מזג אויר
ראשי חדשות ספורט סלבס אחר
בחר עיר בישראל:
ממטרים מקומיים
תל אביב
ממטרים מקומיים
27° | 20°
גובה הגלים:
ים תיכון + 60-120
כיוון הרוח:
צפ' מערבית עד צפונית + 15-30 קמ"ש
עוד במזג אויר!
| |