וואלה! מזג אויר
ראשי חדשות ספורט סלבס אחר
בחר עיר בישראל:
ממטרים פזורים
תל אביב
ממטרים פזורים
18° | 13°
גובה הגלים:
ים תיכון + 60-120
כיוון הרוח:
דר' מערבית עד מערבית + 20-35 קמ"ש
עוד במזג אויר!
| |